Estrela na Disney, Guerrero descarta interesse do Palmeiras